Light Pollution Map

MPCC - Multi Purpose Coma Corrector

Baaderjev MPCC je praktično obvezen za vsakega, ki se loti astrofotografije v primarnem gorišču zrcalnega teleskopa tipa newton (parabolično zrcalo) z f/6 ali hitrejšo optiko. Komatska aberacija, ali po domače koma, je funkcija hitrosti optike, kar pomeni, da je bolj opazna pri hitrejših oziroma teleskopih z nižjim goriščnim razmerjem. Prisotna je v večji ali manjši meri pri vseh paraboličnih zrcalnih teleskopih, ki imajo centralno obstrukcijo. Zvezde dobijo namesto točk obliko kometa, se pravi stožčasto. Stožec je usmerjen radialno proti centru vidnega polja. Bolj smo oddaljeni od centra vidnega polja, bolj očitna je koma. MPCC napako paraboličnih zrcalnih teleskopov zmanjša na sprejemljivo raven. Korektor se namesti v 2" fokuser pred fotoaparatom.

Na spodnji sliki je planetarna meglica M27, ki je bila slikana z f/4,72 teleskopom tipa newton brez MPCC. Za boljšo vidljivost so deli slike povečani.

 

Pri galaksiji M81 je bil na istem teleskopu uporabljen MPCC

 

Pri obeh slikah je vidno polje popolnoma enako in razlika je očitna.