Light Pollution Map

NGC 1023 in IC 239

 

Podatki o sliki (za večjo resolucijo klikni na sliko, 285kB)

Datum/Kraj
Optika
Montaža
EQ-6 EQDIR
Fotoaparat/kamera
Canon 350D (Baader UV/IR filter mod.)
Čas in druge nastavitve
24 x 5 min @ ISO 800, RAW
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
63' x 42'
Pogoji
-2 °C
Podatki objekta

Lečasta NGC 1023 (levo) in spiralna IC 239 sta galaksiji v ozvezdju Perzeja. NGC 1023 ima na svojem JV delu spremljevalko NGC 1023A. NGC 1023 ima v središču tudi supermasivno črno luknjo.

Lokacija (J2000) RA: 2h38m25.81s DE:+39°01'58.1"