Light Pollution Map

NGC 1514

 

Podatki o sliki (za večje vidno polje, 63' x 42', klikni na sliko, 261kB)

Datum/Kraj
Optika
Montaža
EQ-6 EQDIR
Fotoaparat/kamera
Canon 350D (Baader UV/IR filter mod.)
Čas in druge nastavitve
28 x 5 min @ ISO 800, RAW
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
14,7' x 11'
Pogoji
-3 °C
Podatki objekta

NGC1514 planetarna meglica v ozvezdju Bika. Odkril jo je William Herschel leta 1790.

Lokacija (J2000) RA: 4h09m18.00s DE:+30°47'00.0"