Light Pollution Map

NGC 2174 (Opičja glava)

Podatki o sliki (za večjo resolucijo klikni na sliko, 459kB)

Datum/Kraj
Optika
Montaža
HEQ-5 (Conrad/Rajiva mod.)
Fotoaparat/kamera
Canon 350D (Baader UV/IR filter mod.)
Čas in druge nastavitve
24 x 5 min @ ISO 800, RAW
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
63' x 41'
Pogoji
Temperatura 2 °C
Podatki objekta
NGC 2174 je svetla emisijska meglica z refleksno komponento v ozvezdju Oriona. Oddaljena je okoli 6500 sv. let. Podoba malo namiguje na opičjo glavo.

Lokacija (J2000) RA: 6h09m36.00s DE:+20°29'00.0"