Light Pollution Map

NGC 3718

 

Podatki o sliki (za večje vidno polje, 63' x 41', klikni na sliko, 263kB)

Datum/Kraj
Optika
Montaža
Fotoaparat/kamera
Canon 350D (Baader UV/IR filter mod.)
Čas in druge nastavitve
30 x 5 min @ ISO 800, RAW
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
20' x 15'
Pogoji
Temperatura 7 °C
Podatki objekta

NGC 3718 se nahaja v ozvezdju Velikega medveda. Njena spiralna struktura je precej deformirana, jedro pa zakriva prašnata proga. Na skrajnem SV pa se nahaja NGC 3729, ki tudi ni ravno klasična spiralna galaksija. Par je oddaljen je okoli 55 milijonov sv. let. NGC 3718 je odkril William Herschel leta 1784. Južno od NGC 3718 se nahaja še trop manjših galaksij, Hickson Group 56, ki so oddaljene neverjetnih 350 mil. sv. let.

Lokacija (J2000) RA: 11h32m36.00s DE:+53°04'00.0"