Light Pollution Map

NGC 4526 in 4535

 

Podatki o sliki (za večjo resolucijo klikni na sliko, 507kB)

Datum/Kraj
Optika
Montaža
HEQ-5 (Conrad/Rajiva mod.)
Fotoaparat/kamera
Canon 350D (Baader UV/IR filter mod.)
Čas in druge nastavitve
32 x 5 min @ ISO 800, RAW
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
42' x 62'
Pogoji
Temperatura 5 °C
Podatki objekta

NGC 4535 (zgoraj) in NGC 4526 sta še en par galaksij v ozvezdju Device, ki sta si zelo blizu.

Lokacija (J2000) RA: 12h34m07.66s DE:+07°56'15.8"