Light Pollution Map

NGC 4762 in 4754

Podatki o sliki (za večje vidno polje, 50' x 37', klikni na sliko, 716kB)

Datum/Kraj
Optika
Montaža
Fotoaparat/kamera
QHY9 + Baader LRGB filter
Čas in druge nastavitve
36 x 5 min L, bin 1x1 @ -30°C
8/8/15 x 5 min RGB, bin 1x1 @ -30°C
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
28' x 20'
Pogoji
/
Podatki objekta
NGC 4762 (levo) je lečasta galaksija 10,3 magnitude, ki jo vidimo z roba. Desno se nahaja NGC 4754 10,6 magnitude, ki je pravtako lečastega tipa, vendar je z drugo orientacijo. Par se nahaja v ozvezdju Device in je oddaljen okoli 60 mio. svetlobnih let. .

Lokacija (J2000) RA: 12h52m54.00s DE:+11°14'00.0"