Light Pollution Map

NGC 5139 (Omega Kentavra)

 

Podatki o sliki (za večjo resolucijo klikni na sliko, 1953kB)

Datum/Kraj
Optika
Montaža
HEQ-5 SynScan
Fotoaparat/kamera
Canon 760D
Čas in druge nastavitve
36 x 2 min @ ISO 200
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
126' x 84'
Pogoji
2 °C
Podatki objekta

NGC 5139 je največja kroglasta kopica v naši galaksiji.Nahaja se na oddaljenosti 16 tisoč svetlobnih let v ozvezdju Kentavra. Njeno maso ocenjujejo na 5 milijonov sončevih mas, kar je desetkratnik mas ostalih večjih krogalstih kopic. Odkril jo je Edmond Halley leta 1677.

Lokacija (J2000) RA: 13h26m48.00s DE:-47°29'00.0"

 

Prejšnje slike

 

Podatki o sliki

Datum/Kraj
Optika
Meade Schmidt-Newton 254/1000
Montaža
EQ-6 (Vixen Skysensor 2000)
Fotoaparat/kamera
Canon 350D (Baader UV/IR filter mod.)
Čas in druge nastavitve
10 x 1 min @ ISO 800, RAW
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
74' x 49'
Pogoji
Temperatura 7 °C