Light Pollution Map

NGC 5846 in 5850

 

Podatki o sliki (za večje vidno polje, 63' x 41', klikni na sliko, 297kB)

Datum/Kraj
Optika
Montaža
Fotoaparat/kamera
Canon 350D (Baader UV/IR filter mod.)
Čas in druge nastavitve
23 x 5 min @ ISO 800, RAW
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
22' x 16'
Pogoji
Temperatura 3 °C
Podatki objekta

NGC 5846 (desno) in 5850 (levo) sta galaksiji v ozvezdju Device. Medtem ko je NGC 5846 eliptična, je NGC 5850 spiralna galaksija s prečko. Oddaljeni sta okol 85 milijonov svetlobnih let.

Lokacija (J2000) RA: 15h06m49.34s DE:+01°34'28.2"