Light Pollution Map

NGC 6946

 

Podatki o sliki (za večje vidno polje, 53,8' x 36,4', klikni na sliko, 447kB)

Datum/Kraj
Optika
Montaža
Fotoaparat/kamera
Canon 350D (Baader UV/IR filter mod.)
Čas in druge nastavitve
42 x 5 min @ ISO 800, RAW
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
17' x 12,7'
Pogoji
Temperatura 7 °C
Podatki objekta

NGC6946 je galaksija, ki leži ravno na meji med Kefejem in Labodom. Od nas je oddaljena okoli 10 milijonov svetlobnih let, ker je relativno blizu. Njeno velikost ocenjujejo na 20,000 svetlobnih let kar je skoraj 10 krat manj, kot je velika naša galaksija. NGC 6946 je zelo aktivna galaksija, saj je v zadnjih 100 letih v njej bilo odkritih kar 8 supernov.

Lokacija (J2000) RA: 20h34m54.00s DE:+60°09'00.0"