Light Pollution Map

NGC 7000 (Severna Amerika) in IC5070 (Pelikan)

Nov 2006 p. 497

Podatki o sliki (za večjo resolucijo klikni na sliko, 1113kB)

Datum/Kraj
23.09.2006 Lašče (440m nmv) in 15.08.2007 Rateče (1000m nmv)
Optika
Montaža
HEQ-5 (Conrad/Rajiva mod.)
Fotoaparat/kamera
Canon 350D (Baader UV/IR filter mod.)
Čas in druge nastavitve
26 x 5 min in 8x10min @ ISO 800, RAW, mozaik dveh slik
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
230' x 185'
Podatki objekta

NGC 7000 je emisijska meglica 4. magnitude (12,6 površinska svetlost) v ozvezdju Laboda. Znana tudi kot Severno ameriška meglica. IC 5070 ali po domače Pelikan je prav tako emisijska meglica le, da je nekoliko šibkejša (8m, 16m površinska)

Lokacija (J2000) RA: 21h01m48.00s DE:+44°12'00.0"