Light Pollution Map

NGC 891

 

Podatki o sliki

Datum/kraj
Optika
Montaža
EQ-6 EQDIR
Fotoaparat/kamera
Canon 350D (Baader UV/IR filter mod.)
Čas in druge nastavitve
36 x 5 min @ ISO 800, JPEG
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
14,7' x 12,3'
Pogoji
Temperatura 0 °C
Podatki objekta

NGC 891 je galaksija 10. magnitude in leži v ozvezdju Andromede. Je klasičen primer galaksije, ki jo vidimo z roba.

Lokacija (J2000) RA: 2h22m36.00s DE:+42°21'00.0"

 

Prejšnje slike

 

Podatki o sliki (za večje vidno polje, 197' x 130', klikni na sliko, 642kB)

Datum/kraj
Optika
Montaža
HEQ-5 (Conrad/Rajiva mod.)
Fotoaparat/kamera
Canon 350D (Baader UV/IR filter mod.)
Čas in druge nastavitve
24 x 5 min @ ISO 800, RAW
Orientacija slike
Sever je zgoraj
Velikost polja
46' x 34'
Pogoji
Temperatura -6 °C
Podatki objekta

JV na sliki (večja slika) se nahaja Abell 347, jata kakih 40 galaksij.

Lokacija (J2000) RA: 2h22m36.00s DE:+42°21'00.0"